mandag 27. oktober 2008

Pakistanske kristne i slavearbeid for muslimer


I Pakistan er mange kristne slavearbeidere hos muslimer. Hele familier med barn helt nede i 4 års alderen arbeider under den brennende hete solen, 12 timer om dagen, seks dager i uken. De gjør det i håp om å kunne betale ned på gjeld de har opparbeidet seg. "Som kristne kan vi ikke få jobber," sier Ayo og legger til: "Da må komme hit til de som produserer murstein og arbeide her for å få betalt tilbake. Men vi klarer aldri å skaffe nok penger til å bli gjeldfri." Arbeidet med å lage murstein er farlig, flere har forbrent seg kraftig, og noen har omkommet. Babyer ligger ved siden av sine mødre, ute på arbeidsplassene, slik at de kan få matet dem innimellom arbeidsøktene. Mange pakistanske kristne utsettes også for mishandling, voldtekt og sjikane. Deres hjem brennes ned, og ofte blir falske anklager rettet mot dem, noe som innebærer at de settes i fengsel. Der blir de gjerne sittende lenge, før saken eventuelt kommer opp til doms. La oss be for våre pakistanske medsøsken i dag.

1 kommentar:

Jens Thoresen sa...

I Pakistan er kristne utsette for ein tydeleg apharteidpolitikk. Dei har slett ikkje dei same rettane som det muslimske fleirtalet, og må ta til takke med dei simplaste jobbane. Muslimar har ikkje høve å røysta på kristne ved val og vise versa. Dermed kan aldri kristne få politisk innflytelse. Har aldri høyrt norske styresmakter har protestert mot dette sjølv om dei veit godt om det. På mange vis er dei kristne i Pakistan rettslause. Dei treng vår forbøn.