mandag 26. januar 2009

Bølge av arrestasjoner av kristne i Iran. Over 50 arrestert den siste tidenIRAN: Tre kristne fra to ulike familier ble arrestert tidlig om morgenen 21. januar. De blir holdt arrestert uten at anklagene mot dem er kjent. Det var mellom syv og åtte om morgenen at politiet dukket opp hos Jamal Ghalishorani (49) og hans kone Nadereh Jamali. De bor i sentrum av Teheran. Omkring en halv time senere ble Hamik Khachikian, en armensk kristen, også han bosatt i Teheran, arrestert. Ghalishorani og hans kone er muslimer som har blitt kristne og ses på som forædere. I Iran er det dødsstraff for dette. Alle tre er vanlige medlemmer av en husmenighet, og skal ikke innha lederposisjoner av noe slag. De siste månedene skal flere kristne være arrestert i Iran. Enkelte kaller det en tsunami av arrestasjoner. De kristne i landet ser arrestasjonen av de tre som ledd i en større plan fra de muslimske myndighetenes side. 50 personer skal være arrestert i denne første bølgen, 10 av den 21. januar. Navnene på disse er ukjente. La oss spesielt huske våre iranske trossøsken i denne tiden. Bildet viser mishandlingen av en iransk kristen, som ble arrestert ved en tidligere forfølgelsesbølge.

Ingen kommentarer: