torsdag 15. januar 2009

Sønnene ble tvunget til å kaste foreldrene ut av huset fordi de var blitt kristne.Muslimer i den vestlige delen av Bangladesh har tvunget to brødre til å fordrive sine foreldre fra deres hjem fordi de er blitt kristne. Ishmael Sheikh (70) og hans kone Rahima Khatun (55) ble døpt 7. november. Mot slutten av november måned hadde muslimske naboer i landsbyen Kathuly, som ligger i nærheten av byen Gangni i Meherpur disktriktet, tvunget de to brødrene til å jage sine foreldre ut av huset deres. Brødrene ble truet med å bli nektet å gifte seg, om de ikke gjorde dette. Ishmael Sheikh forteller at han og kona er de første som er blitt kristne i denne landsbyen. Naboenes reaksjon var at de ikke lenger kunne bo i landsbyen siden de ikke var muslimer. La oss huske på å be for Ishmael og kona Rahima.

Ingen kommentarer: