torsdag 12. mars 2009

Bibler og kristent materiell beslaglegges i AserbajdsjanASERBAJDSJAN: Generalsekretæren for Baptistsamfunnet i Aserbajdsjan, Ilya Zenchenko, opplyser at to baptistpastorer nylig forsøkte å besøke to baptistmenigheter i i to aserbajdsjanske landsbyer i det østlige Georgia. På grensestasjonen mellom Aserbajdsjan og Georgia fikk de to beslagslagt alle de aserbajdsjanske biblene de hadde med seg og disketter med krisent materiell. Dermed har situasjonen for våre trossøsken i Aserbajdsjan ytterligere forverret seg. Nå beslaglegges bibler og kristent materiell ikke bare det som forsøkes sendt inn i landet, men også bibler og kristen litteratur som tas ut av landet!

Ingen kommentarer: