tirsdag 31. mars 2009

Politiet brukte russisk ortodoks prest mot baptister som kom sammen for å holde gudstjenesteUSBEKISTAN: Politiet i Almalyk i Tashkent regionen "inviterte" likesågodt med seg en russisk-ortodoks prest, når de raidet en baptistmenighet nylig. Fader Igor Skorik i Guds Mors Kirke la press på baptistene som møttes i et privat hjem om å slutte å møtes på denne måten. Fader Skorik ba dem istedet om å komme til hans kirke. Baptistene har tidligere mottatt advarsler fra politiet om at de ikke har lov til å samles, uten myndighetenes godkjennelse. I et forsøk på å stanse den "ulovlige virksomheten", ba de den ortodokse presten om å bli med dem. Raidet mot baptistmenigheten skjedde 15. mars. Menighetens medlemmer ble arrestert. Politiet hevdet på sin side av menighetens medlemmer var i fare da de fryktet en terroraksjon mot hjemmet. Det er en ny trend at usbekiske myndigheter bruker representanter for Den russisk ortodokse kirke mot andre troende. Fader Skorik sa etter politiets aksjon at han ikke var i mot at baptistene samles for å be og lese Bibelen, men han var imot at de vitnet om sin tro til andre. Bildet viser en ortodoks kirke i Tashkent.(Kilde: Forum 18)

Ingen kommentarer: