mandag 9. mars 2009

Kinesisk pastor alvorlig syk i fengslet på grunn av hepatitt BKINA: Lou Yuanqi (bildet) som er pastor for en husmenighet i den autonome Uygur regionen, holdes fortsatt fengslet selv om bevisene mot ham er svært mangelfulle. Han anklages for "mistanke om å undergrave loven". Sannheten er at kinesiske myndigheter vil stanse Lou fra å samle mennesker til kristne møter i sitt hjem. 15. desember i fjor sto han for retten, men det ble ikke ført beviser mot ham som styrket anklagen myndighetene har rettet mot ham. Lou Yuangqi's 18 år gamle datter, Lou Tiantian, ble slått av politiet i rettsalen, da hun forsøkte å snakke med sin far. Hun måtte til behandling ved et lokalt sykehus for skadene hun pådro seg, av de brutale slagene fra politiet. Hun ble sendt hjem samme kveld. Pastor Lou ble arrestert 17. mai i fjor. Han sitter fengslet i Huocheng, og lider av Hepatitt B, en sykdom han har pådratt seg på grunn av de grusomme forholdene han soner under. Hans kone, Wang Wenxiu, barn og forsamling fortsetter å møtes. Hun har sendt følgende melding til det internasjonale kristne samfunn: "Fengslingen av pastor Lou er Guds beste vilje. Det er Herrens nåde. Hvordan kan vi være verdige til at så mange ber for oss? Jesu Kristi kors oppmuntrer oss til å gå fremover. Jeg er fylt med glede og full av takknemlighet for alle som ber for oss."

Ingen kommentarer: