søndag 30. august 2009

Demonbesatte settes fri - kristne trues av lokalbefolkningen

INDIA: I forbindelse med en gudstjeneste søndag 23. august ble en demonbesatt kvinne satt fri i menigheten hvor Vijay Chaco er pastor. Ishya, er en kvinne som i åresvis har vært plaget av onde ånder. Hun dukket opp i gudstjenesten og etter en stund begynte hun å blande seg inn i gudstjenesten. Hun ropte og skrek og pastor Chaco og hans medarbeidere gikk da ned til henne for å be for henne. Hun ble øyeblikkelig løst fra sin plage. Pastor Vijay Chaco har lenge vært holdt under oppsikt av mennesker som tydelig hater de kristne. Når denne hendelsen ble kjent i lokalsamfunnet ble motstanden mot de kristne intensivert. Nå settes det ut rykter om pastor Chaco og to navngitte medlemmer av menigheten. Politiet er i ferd med å etterforske menigheten, pastoren og de to medlemmene. Situasjonen er svært spent. Vi oppfordres til å be for dem. (Kilde: Gospel for Asia)

Ingen kommentarer: