tirsdag 4. august 2009

Pastor lever under umenneskelige kår i kinesisk arbeidsleirKINA: Pastor Dou Shaowen, som soner en fengselsstraff på ett år, for å være delaktig i "illegal aktivitet", er i all hemmelighet blitt overflyttet til Shifo arbeidsleir for rehablitering i byen Zhengzhou i Henan provinsen. Hans familie ble ikke underrettet om overflyttingen. Pastor Dou Shaowen, hans kone Feng Lu, og fem andre medlemmer av Klippekirken, ble arrestert 14. juni i år. Da stormet politiet møtelokalet, foretok arrestasjonene og konfiskerte menighetens eiendeler. Pastor Dou Shaowen blir usatt for en umenneskelig behandling i fangeleiren han nå oppholder seg i. Han må arbeide 18 timer om dagen, fra o6.00-24.00. Han sover i et rom med 70 andre, det er varmt og de sanitære forholdene elendige. Flere av fangene lider av smittsomme og svært alvorlige sykdommer. Hans kone er blitt bedt om å ikke besøke mannen på en måned. Be for disse to, og deres 12 år gamle datter. På bildet ser vi medlemmer av Klippekirken som demonstrerer utenfor fengslet der pastoren deres satt fengslet, før han ble overført til arbeidsleiren.

Ingen kommentarer: