søndag 2. august 2009

Tre husmenighetsmedlemmer arrestert i KinaKINA: Myndighetene i byen Huaguan i Sichuan provinsen arresterte tre medlemmer av en husmenighet, 29. juli. De sørget også for å oppløse menigheten, og medlemmene opplever nå sterk forfølgelse. De ber kristne verden over om å be for dem. Det var i 2002 at kristne begynte å samles i et av menighetsmedlemmenes hjem. Senere fikk de sitt eget forsamlingslokale, bygget med hjelp fra kristne i Zhejiang provinsen. Lokalet sto ferdig i august i 2006. 23. mars i år ble lokalet stormet av politiet, og eiendommen ble konfiskert av politiet. En sjekk pålydende 10.000 yuan ble også konfiskert. Dette var penger menigheten hadde samlet inn i kollekter. Etter at menighetslokalet var stengt, fortsatte medlemmene av denne menigheten å samles i hjemmene, inntil politiet altså slo til på nytt 29.juli og arresterte tre av medlemmene. La oss huske dem og resten av menigheten i vår forbønn.

Ingen kommentarer: