mandag 22. september 2008

Aftenposten skriver om Kinas kristne


Aftenpostens korrespondent i Kina, Kristoffer Rønneberg, skriver i dag en artikkel om vekkelsen i Kina, og artikkelen får nyhetsoppslag i morgenutgaven. Tittelen lyder: "Kinas kristne ber i skjul", og har mellomtittel: "Sterkt økende oppslutning om lavkirkelig miljø". Artikkelen er en positiv fremstilling av den kolossale kirkeveksten som Kina opplever. "Ulovlige kirker brukes nå av opptil 70 millioner", skriver Rønneberg. Det er et meget konservativt anslag. De fleste snakker nå, også fra offisielt kinesisk hold, at det finnes 100 millioner kristne i dagens Kina. Aftenpostens korrespondent viser til Sionskirken som et eksempel på vekkelsen. Fra å samle rundt 20 mennesker i uken, er tallet for denne menigheten alene oppe i rundt 400 hver søndag. Rønneberg deltar på den fjerde gudstjenesten, de tre andre har vært fullsatt. Artikkelen beskriver også hvordan Tre Selv-kirken er styrt av staten, og gir eksempel på forfølgelse av kristne. Korrespondenten nevner Xhang Mingxuan - bedre kjent som pastor Bike, men er tydeligvis ikke klar over at pastor Bike nå er løslatt. Jeg anbefaler leserne av Martyrkirkens venner til å lese selve artikkelen, som står på side 17 i Aftenposten for 22.september.

Ingen kommentarer: