tirsdag 9. september 2008

Finsk prest politianmeldes for å vise abortfilm
Den finske presten Halvar Sandell er blitt politanmeldt fordi han har vist en film om fosterdrap for en gruppe konfirmanter. Det er politikeren Birgitta Dahlberg som har politianmeldt kapellanen i egenskap av å være "medborger, mormor og mamma." Dahlberg vil prøve jurdisk hva som er grensen "en som underviser mindreårige". Biskop Gustav Björkestrand har gitt kapellanen en reprimande. Dette er nok et eksempel på angrep på bibeltro prester, og vi skal merke oss at dette skjer i vårt naboland. Politikerne vil styre kirken, og sette munkurv på "brysomme" prester. Det er interessant at politikeren er mer opptatt av å hindre den oppvoksende slekt å få vite sannheten om fosterdrapet, enn å sette fokus på de voldsvideoene og voldsspillene de samme konfirmantene utsettes for daglig. La oss be for Halvar Sandell at han får frimodighet og mot til å stå opp for Guds ords sannhet.

Ingen kommentarer: