torsdag 4. september 2008

Bønnefokus på verdens muslimer i septemberSom sikkert de fleste som ber for den lidende kirke vet, feirer muslimene nå ramadan. Det gir oss en unik anledning til å be for dem, om at de må finne frelsen i Jesus! Kristent Arbeid blant Arabere har utarbeidet en egen bønnemanual for dette, som kan lastes ned gratis fra nettet. Vi oppmuntrer de som leser disse nettsidene til å følge denne planen, og be for den muslimske verden frem til 30. september. Dagens bønnefokus er rettet mot Spania, som har 800.000 muslimer. I Madrid finnes også en av verdens største moskeer, bygget for saudi-arabiske penger. Mye av Spania var som kjent under muslimsk herredømme i 700 år. Spanske kristne gjør lite for å nå landets muslimske befolkning med evangeliet. La oss bruke dagen til å be om at spanske kristne får åpnet sine øyne for å evangelisere blant muslimene, og la oss be om at mange muslimer i Spania får høre om Jesus i forbindelse med denne muslimske fastemåneden.

Ingen kommentarer: