torsdag 18. september 2008

Vanskelige tider for kristne i VietnamPresset mot vietnamesiske kristne øker. Dette gjelder spesielt de uregistrerte uavhengige menighetene. I løpet av juli og august er minst 22 kristne arrestert. 30. august omringet 30 medlemmer av sikkerhetspolitiet en Degar landsby og arresterte tre kristne. Deres forbrytelse var at de eide en mobiltelefon. Politiet har lenge anklaget grupper innen dette folket for å bringe videre informasjon om brudd på menneskerettighetene. Myndighetene mener Degarene har gode kontakter utenfor sitt disktrikt som videreformidler denne informasjonen til omverdenen. Fire kristne ble arrestert 3. august. Klokka åtte om morgenen raidet sikkerhetspolitiet fire landsbyer. De arresterte tilhørte Degar Kristne menighet. 30. og 31. juli ble de øvrige kristne arrestert i ulike politiaksjoner.

Ingen kommentarer: