fredag 5. september 2008

Striden i Kaukasus skaper uforsonlighet mellom ortodokseKonflikten i Kaukasus skaper også store spenninger blant de ortodokse. To klostre bestående av georgiske munker og nonner i området som kalles Øvre Kodori Gorge, og som ble okkupert av abkasiske styrker blir nå presset av den abkasisk ortodokse kirke til å skifte juridiksjon. Den øverste lederen for den abkasisk ortodokse kirke, fader Vissarion Aplia uttaler seg svært tydelig: "De må underordne seg vår kirkes autoritet eller forlate Abkasia." Fader Aplia besøkte dette klostret bare få dager etter at kamphandlingene hadde begynt. Da han ble konfrontert med hvordan han kunne tilta seg en slik myndighet, og presse andre til å underlegge seg hans myndighet, svarte han: "Det er ikke noe dere har noe med. Det er vårt område!" Abkasiske myndigheter svarer at de på sin side ikke vil forsvare de georgiske munkene og nonnenes rettigheter. "Abkasia er et kristent ortodokst land, og den abkasisk ortodokse kirke er dens kirke," svarer Abkasias "utenriksminister" Maxim Gvinjia. Det er trist å se hvordan nasjonalistiske krefter kan ødelegge forholdet mellom kristne. La oss be om at Gud ser i nåde til sitt folk i hele Kaukasusområdet og at gjenfødte kristne kan bringe forsoning der hatet råder. Kilde: Forum 18. På den andre bloggen min: http://www.bjornolav.blogspot.com kan du lese om hvordan baptistmenighetene i det samme området hjelper sivilbefolkningen med humanitær og åndelig hjelp.

Ingen kommentarer: