tirsdag 23. september 2008

Vanskeligere tider for uregistrerte baptister i Russland
Uregistrerte baptister har fått det mye vanskeligere i Russland. De siste månedene har de flere steder, opplevd et hardere trykk og regelrett trakassering fra russiske myndigheter. Det dreier seg om oppsøkende virksomhet fra FSB (tidl. KGB), det statlige fjernsynsselskapet har sendt kritiske TV programmer, forsamlingene blir advart mot husmøter og enkelte forsamlinger er blitt ilagt bøter for utendørs møter. I Kurgan-regionen ble to menighetsmedlemmer forhørt i fire timer Forhøret dreide seg om kirkelige anliggender. Begge tilhørte forsamlingen Yurgamysh. Det regionale stats-fjernsynet har også laget et TV program om denne baptistmenigheten, med tittelen "Nyheter om forbrytere." Her fremkom det "nyheter" om at menighetens medlemmer drev med illegal virksomhet, at menighetens barn gikk merkelig kledd og at de ofte måtte gå lengre på skolen enn andre barn. Menigheten ble også beskyldt for å slå sine barn. Vi må tilbake til kommunisttiden for å finne slike alvorlige beskyldninger bygget på falsk informasjon. La oss huske våre venner spesielt i denne vanskelige tiden.

Ingen kommentarer: