onsdag 13. august 2008

Harde forfølgelser mot kristne i KarakalpakistanI Karakalpakistan, som er en autonom republikk i Usbekistan, pågår det nå en sterk forfølgelse av kristne. For kort tid siden ble det foretatt en husransakelse hos pastor Zhandos. Det ble gjort beslag i pastorens datamaskin, videoer og bøker sammen med hans pass. Samtidig ble en av pastor Zhandos nærmeste medarbeidere, en mann ved navn Aimurat arrestert. Han er anklaget for terrorisme, og kan få opptil 15 års fengsel. Anklagene mot denne mannen er totalt grunnløse. Han har sittet fengslet siden 18. juni i år. Til tross for at Aimurat er blitt lovd å kunne få ta imot besøk i fengslet hvor han sitter, fikk hans far ikke lov å se ham eller overlevere klær og mat. Ingen advokat vil stille opp for ham. Kristne i Karakalpakistan har skrevet en begjæring om at Aimurat blir sattt fri, men domstolen har ikke tatt denne begjæringen til følge. Pastor Zhandos har nylig fått besøke Aimurat, som kan fortelle at han blir mishandlet og trakassert. Blant annet slår vaktene ham. Pastor Zhandos oppfordrer oss til "å be uopphørlig for ham."

Ingen kommentarer: