onsdag 13. august 2008

Hjertesyk diabetiker dømt til syv års fengsel i KinaPastor Zhang Rongliang (bildet) ble 4. juli i år dømt til syv og et halvt år i fengsel for kristen virksomhet. Dommen ble avsagt i Zhongmu distriktsfengsel. Pastor Zhang Rongliang er en prominent husmenighetsleder, og ble arrestert i en leid leilighet i landsbyen Xuzhai om ettermiddagen 1. desember 2004. Da hadde han allerede tilbrakt 12 år i fengsel for sin tro! Pastor Rongliang har vært utsatt for hard tortur, blant annet bruk av elektrisk sjokk. Etter å ha vært holdt ett år i fengsel ville myndighetene overføre ham fra fengslet i Xinmi hvor han ble holdt som fange, til et fengsel i Zhongmu. Men de ansvarlige i dette fengslet vegret seg for å ta i mot pastor Rongliang på grunn av hans svært dårlige helsetilstand. De fryktet for at han skulle dø. I stedet ble han ført til sykehuset i Xinmi. Pastor Zhang lider av diabetes, høyt blodtrykk og har en hjertelidelse i tillegg til andre kroniske helseplager. Senere ble han overført til Zhogmu byhospital. Han tilbrakte mesteparten av februar og mars 2006 her. Vi oppfordrer bloggens lesere til å ta pastor Zhang med i deres daglige bønner.

Ingen kommentarer: