torsdag 21. august 2008

Planer om nye arrestasjoner av kinesiske pastorerMeldinger fra kinesiske husmenighetledere tyder på at kinesiske myndigheter planlegger å slå til mot enkelte pastorer og forsamlinger i oktober måned, etter at de fleste idrettsutøverne, turistene og journalistene har forlatt landet. Samtidig som kinesiske myndigheter har gitt tillatelse til å trykke en spesiell utgave av Det nye testamente, i forbindelse med OL i Beijing, har de også pålagt lederne for husmenigheter å holde en lav profil under olympiaden. Det er også flere eksempler på at kinesiske myndigheter har tatt beslag i Bibler og kristen litteratur som er forsøkt tatt inn i landet, i forbindelse med OL i Beijing. La oss be om beskyttelse for husmenighetenes ledere og medlemmer, og at planene om nye arrestasjoner og trakasseringer mot de kristne i månedene fremover blir lagt på is. Mange av de som er blitt arrestert tidligere har vært utsatt for grov tortur. Mannen på bildet er den uredde husmenighetslederen Samuel Lam, han har vært arrestert en rekke ganger.

Ingen kommentarer: