lørdag 16. august 2008

Kvinne nektes retten til å konvertere fra Islam til kristen troLim Yoke Khoon, en 35 år gammel etnisk kinesisk kvinne, blir nektet av myndighetene i Malaysia å forlate Islam til fordel for den kristne tro. Saken ble behandlet i en sivil rettssak 5. august. Begrunnelsen myndighetene bruker er at Lim Yoke Khoon ikke lenger eksisterer. Da hun ble muslim fikk hun et nytt navn Noorashikin Lim binti Abdullah. Dette skjedde i forbindelse med at hun giftet seg med en muslimsk mann i 1994. I 2003 ble hun skilt. I forbindelse med rettssaken ble det også arrangert et møte for å samtale om problemene rundt konvertering. Utenfor dette lokalet sto det en gruppe muslimer og ropte: Allahu Akbar, og noen av dem tok seg også inn i møtelokalet og forlangte at møtet ble avsluttet øyeblikkelig. La oss i dag be for Lim Yoke Khoon at hun forblir trofast mot Kristus.

Ingen kommentarer: