torsdag 28. august 2008

Iran trenger 100.000 nytestamenter på grunn av vekkelseForfølgelse til tross: Kirken i Iran vokser! Og den vokser raskt. Behovet for bibler, og da i særlig grad Nytestamenter er for tiden stort. Nylig ble det trykket 200.000 nytestamemter på persisk, men det er behov for ytterligere 100.000 og det så raskt som mulig! La oss gjøre dette til vårt bønnemne i dag. I løpet av noen dager vil vi publisere en artikkel om det som skjer i Iran, som virkelig er et takkemne. Men i mellomtiden, la oss be om at man skal lykkes med å trykke enda et opplag av Det nye testamente og at man skal lykkes med å få samlet inn penger til trykkingen av de 100.000 nytestamentene.

Ingen kommentarer: