lørdag 16. august 2008

Dåpshandlinger forbudt i Hvite-Russland


Menneskerettighetsorganisasjonen FORUM 18 melder at myndighetene i Grodno regionen, i det nordvestlige Hvite-Russland har forsøkt å stanse tre ulike protestantiske forsamlinger, fra å gjennomføre fredelige religiøse aktiviteter. I den lille byen Svisloch har myndighetene forbudt en dåpshandling som skulle holdes i friluft. I nabobyen Mosty har en pinsepastor fått en bot tilsvarende ni måneders lønn, for å ha ledet en uregistrert menighet. Anklagene mot denne menigheten var at de "leste evangeliene i sine møter, diskuterte religiøse spørsmål, sang salmer, og utførte religiøse aktiviteter", for å sitere fra rettsdokumentene. I selve Grodno har baptistpastor Yuri Kravchuk fått klar beskjed fra Igor Popov, som er regional representant for de statlige myndigheters kontor for religiøse aktiviteter, at møtene pastor Kravchuck holder i sitt hjem er et brudd på loven. Det er reist sak mot denne baptistpastoren, en sak som er oversendt tinghuset i Oktyabr disktriktet. La oss be for våre venner i Hvite-Russland.

Ingen kommentarer: