onsdag 13. august 2008

Kristen eritreisk kvinne død i fengsel
En kristen kvinne fra Eritrea, Azieb Simon, døde 23.juli av malaria i Wa'ia militære treningssenter, etter å ha blitt fengslet og torturert i flere måneder. Azieb Simon var medlem av en menighet i Assab. Hun ble svakere og svakere av mishandlingen hun ble utsatt for, etter at hun ble arrestert i desember 2006. Eritreiske myndigheter nektet å behandle henne for malariaen hun pådro seg kort tid før hun døde. Andre kristne som sitter fengslet på samme sted er utsatt for et kolossalt konstant press for å avsi seg sin kristne tro. Åtte kristne som holdes i Adi-Quala fengslet blir utsatt for jevnlig tortur av militært personell. Tidlig i juli måned ble 32 fengslet i havnebyen Assab, og er blitt ført til samme fengsel som det som den eritreiske kvinnen døde i. La oss be om at de eritreiske kristne må forbli trofaste mot Kristus og avstå fra å fornekte troen.

1 kommentar:

Stener sa...

Kristne ungdommer stengt inne i containere

Tirsdag 5. august stengte eritreiske myndigheter åtte ungdommer inne i skipscontainere av metall på en militær treningsskole. Det skjedde fordi ungdommene protesterte mot et bokbål av flere hundre Bibler.


Sammendrag:

De åtte guttene fra Sawa militære treningssenter ble stengt inne, etter at militære myndigheter konfiskerte mer enn 1500 private Bibler fra ungdommer som kom til skolen for et års akademisk undervisning.

«Mens Biblene ble satt i brann, advarte kommandanten, oberst Debesai Ghide studentene med å fortelle dem at Sawa er et sted for patriotisme, ikke et sted for 'pentes' [pentecostals, pinsevenner],» forteller en kilde til nyhetsbyrået Compass Direct. «Åtte mannlige studenter som Gud ga mot til å protestere mot brenning av Biblene, er blitt satt i varetekt i en av skipscontainerne. Ledelsen ved Sawa benytter containerne som fengselsceller for kristne som er blitt oppdaget i å praktisere sin tro mens de er på senteret.»

Ved senteret er det forbudt å lese i Bibelen, diskutere den kristne tro med andre studenter og å be før og etter måltid alene eller i grupper, sa kilden. Det er også forbudt å eie en Bibel eller noe annen kristen litteratur. Studenter som er involvert i slike aktiviteter, blir satt i fengsel og underlagt streng militær straff.

..........................

Resten av nyhetsmeldingen:

Forsvar og skole
Militærtjeneste er obligatorisk i Eritrea, og eritreiske ungdommer må delta i trening ved militære sentre, som for eksempel Sawa, for å kunne få eksamen ved videregående skole. De får yrkesrettet utdanning og opplæring i akademiske fag ved Sawa forsvarssenter, og går deretter videre til høyere utdanning eller blir utskrevet til militærtjeneste.

Den 4. januar 2007 ledet militærkommandantene ved Sawa-senteret det de kalte «en tilfeldig kontroll på aktivitetene til de kristne ekstremistene» blant studentene. Da de lette i de vernepliktiges personlige eiendeler, fant militærpersonellet 250 Bibler som de kristne studentene brukte i sine private andaktsstunder.

Etter å ha brent Biblene foran øynene på alle i militærleiren, arresterte de militære 35 tenåringsstudenter og beordret dem til streng militær straff, inkludert fysisk tortur.

Myndighetene benekter undertrykkelse
Eritreiske myndigheter har rutinemessig benektet at det eksisterer religiøs undertrykkelse i landet, og sier at regjeringen bare håndhever lovene mot uregistrerte kirker. I mai 2002 stengte Eritrea alle uavhengige religiøse grupper som ikke arbeidet under paraplyen for den regjerings-godkjente ortodokse, katolske, lutherske og muslimske tro.

Regjeringen har nektet alle anstrengelser som uavhengige protestantiske kirker har gjort for å bli registrert, og også den ortodokse kirke som har en blomstrende fornyelsesbevegelse, er blitt underlagt razziaer fra regjeringens side. Folk som blir tatt for å organisere kristne samlinger utenfor de fire godkjente religiøse institusjonene, til og med i sine hjem, blir arrestert, torturert og står under enormt press for å frasi seg sin tro.

Eritrea avviser alle beskyldninger om religiøs undertrykkelse. President Yemane Ghebremeskel har gjentatte ganger hevdet at landet har en sekulær grunnlov og en lang religiøs tradisjon og historie.

Eritrea en av verstingene
Det amerikanske utenriksdepartement skriver i sin 'International Religious Freedom Report' (Internasjonal rapport om religionsfrihet) fra 2007 at Eritrea ikke har realisert religionsfriheten som grunnloven av 1997 tar høyde for. Utenriksdepartementet utpekte Eritrea som et «spesielt bekymringsfullt land», med en plass på listen over de verste krenkerne av religionsfrihet, en plass de har hatt siden 2004.

Mer enn 2000 kristne, inkludert pastorer og prester fra både protestantiske og ortodokse kirker, sitter nå arrestert på politistasjoner, militærleirer og i fengsler over hele Eritrea, på grunn av sin tro. Selv om mange har sittet i fengsel i måneder og år, har ingen blitt offisielt anklaget eller fått tilgang på en juridisk prosess.

I desember 2006 tok den eritreiske regjering kontroll over økonomi og personell i den eritreisk- ortodokse kirke. Kirken har i virkeligheten vært under regjeringskontroll siden patriark Abune Antonios ble satt i husarrest og deretter fratatt sin geistlige myndighet i august 2005.

Kilde: opendoors.no 13.08.2008